איך למדוד את גודל הטבעת?

לטבלת המידות, עיין בדף המוצר, תחת הלשונית "מידות", כיוון שלכל טבעת יש מידה משלה.
איך למדוד את מידת הטבעת